Bemötande

Min syn på struktur i skolan

På Twitter där jag hänger främst i egenskap av lärare snurrar just nu diverse bilder som visar delar av en gemensam lektionsstruktur som dels kommer från Skolinspektionen, men också från chefer. Tanken är att lärare ska skapa struktur genom att alla lektioner ser likadana ut och därmed bli förutsägbara för eleverna. Det lyfts att detta till exempel är bra för elever som min son, som verkligen behöver struktur.

Låt mig förklara varför detta sätt att organisera undervisningen och försöka få lärare att agera på samma sätt inte alls hade hjälpt min son och varför jag inte heller tror att det hade funkat med de elever jag har som är i behov av extra struktur. Eller fel, struktur kan absolut hjälpa, men det handlar om helt andra saker än att alla lärare ska strukturera sina lektioner på samma sätt. När vissa behöver t.ex. bildstöd skulle andra, som min son, se det som att läraren talar om för honom att han är dum i huvudet. Elever som behöver stöd behöver stöd anpassat till deras behov, inte en förutbestämd mall som någon naivt tror ska passa alla.

En elev med problematisk skolfrånvaro och/eller diagnoser inom NPF och/eller ångestdiagnoser behöver tydlighet och förutsägbarhet. För min son betyder det att han måste veta hur han tar sig in i skolan, var han ska vara, hur många som kommer att vara i klassrummet, vilka han kan möta på vägen dit, vilken lärare som tar emot honom när han väl når klassrummet och något om vad som kommer att hända på lektionen. OM han lyckas ta sig till klassrummet är innehållet förvisso viktigt, men vägen dit är lång. Det första jag reagerar på gällande mallar för lektionsstruktur är alltså att det ses som en quickfix på ett problem som är väldigt mycket större än hur läraren startar och avslutar sin lektion.

Att skriva upp när lektionen börjar och slutar kan hjälpa vissa elever. När jag arbetade på IM gjorde jag det alltid. På nationella program gör jag det mer sällan skriftligt. Däremot har jag under tiden för distansundervisning lagt ut en kort presentation av lektionen på Classroom och det kan jag tänka mig att fortsätta med. Då har det bara handlat om start- och sluttid, någon kort rad om innehållet och det material som vi kommer att använda är också bifogat. Det kan skapa trygghet åt vissa och är inte speciellt betungande för mig som lärare.

För de elever som behöver extra struktur har vi till och med skapat enskilda Classroom där alla elevens uppgifter finns för att hen ska kunna få en bättre överblick. Inte heller något som tar speciellt mycket tid. Jag delar bara samma inlägg i två rum istället för ett. Det här är något som min son verkligen hade varit hjälpt av. Att behöva leta efter uppgifter på en massa ställen är inte bra för den som behöver struktur. Det är den struktur som många behöver, inte att varje lektion med varje lärare ser likadan ut.

Att följa en mall som till stor del handlar om att diskutera varför saker ska göras och ägna stor tid åt att utvärdera vad eleverna har lärt sig tror jag egentligen inte gör speciellt stor skillnad för någon elev och definitivt inte för den som behöver extra stöd och struktur. Metakognition tar alldeles för stor plats i skolan och är definitivt för flummigt för många. Mer fokus på fakta och tydlig undervisning kring detta hade fungerat bättre i alla fall för min son och för många andra. Däremot är jag noga med att i början av en lektion påminna om vad vi gjorde förra gången, för att förhoppningsvis ha fler elever med på tåget under lektionen som kommer. För min unge som minns allt och hatar att höra saker mer än en gång hade detta däremot varit totalt bortkastad tid och han hade sett det som en personlig förolämpning om en lärare upprepat samma saker gång på gång när han redan förstått.

Så vad är slutsatsen? Att skapa en gemensam lektionsstruktur som varje lärare på en skola ska använda är ingen garanti för att det ska bli tydligare för eleverna. Tanken att det som är bra för vissa är bra för alla kanske stämmer till viss del, men det är verkligen en förenkling. Det min son och många andra behöver är ett mindre sammanhang där läraren är någon som sitter bredvid eller nära, inte står framme vid tavlan och försöker få eleverna att sätta ord på vad de lärt sig. För mig är det inte tydlighet. Istället är genomgångar där det tydligt framgår vad eleverna ska lära sig bättre. Visst vill vissa ibland veta varför de ska lära sig saker, men är det verkligen sådana diskussioner vi ska ägna värdefull lektionstid till? Jag är skeptisk och dessutom tämligen säker på att majoriteten av de elever som behöver extra struktur och stöd aldrig skulle diskutera sina kunskaper inför andra.

Risken är stor att de lektionsmallar som florerar bara blir ännu en ”ryggen-fri-åtgärd” för skolan som genom att dessa används kan hävda att de ger särskilt stöd till de elever som behöver det. Ingenting kan vara mer fel. Elever som är i behov av särskilt stöd är inte likadana och deras behov skiljer sig åt. Att då tro att de går att tvingas in i samma mall är ett bevis för att skolan inte förstått någonting. Istället är det ett sätt att slippa lyssna på varje elev och stötta hen utifrån sina behov. Någon som befinner sig långt från skolan kommer definitivt inte lockas tillbaka till skolan bara för att lärarna följer samma lektionsmall.

Photo by Hassan Pasha on Unsplash

En reaktion till “Min syn på struktur i skolan”

 1. Så störande att mallarna lever kvar. Funkar det för 51 % så får resten åka med bäst de vill.
  Alla är olika inklusive lärare.
  De lärare som har svårt att få till lektioner som fångar kanske blir hjälpta men de som alltid fångar eleverna kommer tvingas sänka sin nivå. 🤔
  Jobbar på särskolan. Där finns inga färdiga mallar. De byggs upp efter elevernas behov.
  Det stör mig enormt att skolan inte är för alla trots plikten att gå dit.
  Känner mig lika uppgiven varje gång jag ger mig in i ämnet. 😔

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.